Ogun Waterside Postal or Zip Codes (Ogun State)

Ogun Waterside is one of the twenty (20) Local Government Areas (LGAs) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Ogun Waterside:

Table of Contents

Abigi

Location Postcode
Lokula 122104
Toga 122104
Lomiro 122104
Togunren 122104
Lukugbe 122104
Toso 122104
Makun 122104
Urhobo 122104
Moba 122104
Yemoje 122104
Oka 122104
Zion 122104
Okakota 122104
Ologbu 122104
Oruiye 122104
Ranger 122104
Sunbare 122104
Tagbu Nrin 122104
Kesumeta 122104
Tayoku 122104
Leren 122104
Tibada 122104
Logbosere 122104
Tigara 122104
Logede 122104
Tilagbe 122104
Abigi 122104
Gbagi Market 122104
Agbede 122104
Ibide 122104
Agbure 122104
Ibu 122104
Agerige 122104
Igbafo 122104
Agilla 122104
Ijebu 122104
Agodo 122104
Ilusin 122104
Aiyede 122104
Isekun 122104
Aiyesan 122104
Ita Ogun 122104
Ajegunle 122104
Ita Out 122104
Apata 122104
Itabaiye Itatufolu 122104
Araromi Odo 122104
Italugade 122104
Araromi Oke 122104
Itebu 122104
Arokola 122104
Ayetunmara 122104
Bolorun Duro 122104
Efire 122104

Ijebu Manuwa

Location Postcode 
Ajegunle 122107
Logbosere 122107
Araromi 122107
Momiro 122107
Araromi Obu 122107
More 122107
Arijan 122107
Okebi 122107
Ayede 122107
Ayila 122107
Batedo 122107
Edunola Igodankuda 122107
Gbaragada Ibu 122107
Idobilayo 122107
Igbo Ala 122107
Ijako 122107
Ijebu Manuwa 122107
Ipakemore 122107
Iteju Elero 122107
Lofoluwa 122107

Iwopin

Location Postcode
Oriegbe 122106
Oriyanrin 122106
Sumoge 122106
Idata Akila 122106
Igele 122106
Imeki 122106
Itomosafeso 122106
Iwopin 122106
Lumuganran 122106
Molofe 122106
Molopope 122106
Ologbun Orita Omo 122106
Olojumeta 122106
Oni Shalu 122106
Oribu 122106
Ajelanwa 122106
Alo 122106
Demolu 122106
Ebute Oni 122106

Ode Omi

Location Postcode
Aba J.K 122105
Itomowa-I Tolabase 122105
Aba Olori 122105
Liyewu 122105
Abusoro 122105
Makun Omi 122105
Agbala Irokun 122105
Mofere 122105
Ago Ariye 122105
Moha 122105
Ajimo 122105
Mosefejo 122105
Akede II 122105
Obimilehin 122105
Awodikora Iganla 122105
Ode Omi 122105
Awodikora Osa 122105
Okun Akede 122105
Awodikora Seafu 122105
Okun Awodikora 122105
Eba Igboedu 122105
Okun Elufon 122105
Ebute Okun 122105
Okun Igbosere 122105
Ibodu 122105
Okun Ilete 122105
Igbo Edun 122105
Olokun Olosumeta 122105
Irokun 122105
Ito Aro 122105