Ijebu East Postal or Zip Codes (Ogun State)

Ijebu East is a Local Government Area (LGA) in Ogun State, Nigeria. It is made up of several towns and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for locations within Ijebu East LGA:

Fetedo

Location Postcode
Denuren 122102
Oki Ggbode 122102
Ebuite Imobi 122102
Okomokun 122102
Fetedo 122102
Taliwo 122102
Fowoseje 122102
Tekule 122102
Iba 122102
Terelu 122102
Ija Gba 122102
Togunsilu 122102
Ijebu Ife 122102
Totoruubesan 122102
Imodi 122102
Tozsiwotoga 122102
Itapampa 122102
Tutunba 122102
Itasin 122102
Luwako 122102
Malara 122102
Mofowoku 122102
Oke Mayar 122102
Oke Tonigbo 122102
Oki Aroromi 122102

Ogbere

Location Postcode
Ifodo 122101
Lagunjo 122101
Igan Arin 122101
Lawiwi 122101
Igan Nla 122101
Lumafon 122101
Iiodo 122101
Lumugo Akande 122101
Ijebu-Imushin 122101
Mafowokun 122101
Ikala 122101
Odo Aseri 122101
Imarere 122101
Odolameso 122101
Aje Bandele 122101
Imogun 122101
Odomagbo 122101
Ajepodo 122101
Imuwen 122101
Odometi 122101
Araromi Balogun 122101
Isire 122101
Oke Ogbe 122101
Atayo 122101
Itamarun 122101
Okenla 122101
Bolorunduro 122101
Itamogiri 122101
Okeyinbo 122101
Dopamu 122101
Itele 122101
Onipetesi 122101
Esure 122101
Iwaya 122101
Orisombare 122101
Ewuren 122101
Kojola 122101
Orita Imobi 122101
Idono 122101
Lagun 122101
Temidire 122101
Abapawa 122101
Ago Ajebe 122101
Ago Alafia 122101
Ago Ikale 122101
Ago Isoko 122101
Ago Oloja 122101
Ajage 122101

Ojowo

Location Postcode
Tajala 122103
Tedesia 122103
Timorowo 122103
Tirosogun 122103
Ala Camp 122103
Ebidagba 122103
Erigun 122103
Idofe 122103
Igbo Mokun 122103
Igode 122103
Ijebu -Ife 122103
Odoladalepo 122103
Okeliwo 122103