Tag: ile oluji/okeigbo postcode

  • Ile Oluji/Okeigbo Postal or Zip Codes (Ondo State)

    Ile-Oluji/Okeigbo is a Local Government Area (LGA) in Ondo State, Nigeria. Wards and town within the LGA make use of varying postal or zip codes. Here are the postcodes for Ile-Oluji/Okeigbo: Agunla Location Postcode Bakare 351107 Ipoti 351107 Itamesi 351107 Lasobewu 351107 Lebiba 351107 Lipepeye 351107 Odo 351107 Ogunja 351107 Ojowo 351107 Okobolunsen 351107 Oladapo…