Saki West postal or zip codes (Oyo State)

Saki West is one of the thirty-three (33) Local Government Areas (LGAs) in Oyo State, Nigeria.

It is made up of several towns, wards and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcode for Saki-Ekokan District, Saki West LGA:

Location Postcode
Wasangere 203101
Aba Ilero 203101
Ekokan 203101
Mua 203101
Aba Iseyin 203101
Gaa Dogo 203101
Oge 203101
Aba Ogbomosho 203101
Gbeponkan Oja 203101
Olomitutu 203101
Aba Seele 203101
Idera 203101
Onigbongbo 203101
Abatade 203101
Idi Apa 203101
Orita Ogunmola 203101
Abawaye 203101
Idi Ayin 203101
Owode 203101
Agbele 203101
Igaa Iyere 203101
Saki Township 203101
Ago Oluwabi 203101
Igbo Irawo 203101
Sanmisala 203101
Agunloye 203101
Igbo Ologun 203101
Sekona 203101
Aroje 203101
Igbo Olosan 203101
Tagiri 203101
Asabari 203101
Ilabo 203101
Tenleke 203101
Ataye 203101
Ilua 203101
Barrack 203101
Kaje 203101
Bodilu 203101
Kogijo 203101
Budo Eniola 203101
Koomi 203101
Budo Ige 203101
Mojo 203101