Misau LGA postal or zip codes (Bauchi State)

Misau Local Government Area (LGA) of Bauchi State, Nigeria, has several locations that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Misau LGA:

Hardawa

Location Postcode
Akuyam750102
Dunkurmi750102
Fulatam750102
Galawa750102
Gwaram750102
Hardawa750102
Sarma750102
Yayari750102
Yelwa750102
Zadawa750102

Misau town

LocationPostcode
Wuro dangogo750101
Yelwa750101
Jarmari750101
Zadawa750101
Kachawun750101
Zindi750101
Kafin Sule750101
Kafin Zaka750101
Kalala750101
Kamfata750101
Kirindi750101
Kwadari750101
Kwaftara750101
Madakiri750101
Rigar Galadima750101
Sarma750101
Tohu750101
Wuro Bundu750101
Abbayaywo750101
Dunkwi Kasuwa750101
Jabewo750101
Aftaka750101
Eldewo750101
Jarkasa750101
Ajili750101
Farin Ruwa750101
Akuyam750101
Fulatan750101
Arobana750101
Gainan Fulani750101
Bada Koshi750101
Galawa750101
Barmo750101
Garin Boyuwa750101
Baya Banza750101
Garin Galadiman Sarma750101
Bayawo750101
Garin Hausa750101
Beti750101
Garin Makera750101
Dagolanzai750101
Gaudo750101
Dallari750101
Gwaram750101
Danfisa750101
Hardawa750101
Dolama750101
Ishenu750101
Dunkui Ambi750101
Jabaliya750101
Dunkurmi750101
Jabdo750101