Kiri Kasama Postal or Zip codes (Jigawa State)

Kiri Kasama is one of the 27 Local Government Areas (LGAs) in Jigawa State, Nigeria. Its headquarters is located in the town of Kiri Kasama.

All the areas located within the LGA make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcodes for Kiri kasama LGA:

LocationPostcode
Kabak 731104
Kadira 731104
Lafiya 731104
Madachi 731104
Mailakaun 731104
Margadu 731104
Marma 731104
Matara Babba 731104
Mattafari 731104
Salwri 731104
Tage Gari 731104
Tasheguwa 731104
Garin Mai-Unguwa 731104
Turabu 731104
Iyo 731104
Jarmari 731104
K-Kasamma 731104
Abunabo 731104
Adiyani 731104
Arin 731104
Baturiya 731104
Buluncai 731104
Dagana Bulama 731104
Dawa 731104
Fandum 731104
Gadua 731104
Gagiya 731104
Garbagal 731104
Garin Babba 731104