Kajola postal or zip codes (Oyo State)

Kajola is one of the thirty-three (33) Local Government Areas (LGAs) in Oyo State, Nigeria.

It is made up of several towns, wards and districts that make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcode for Kajola:

Ilero

Location Postcode
Sangodokun 202108
Sobaloju 202108
Tofio 202108
Aaalago 202108
Ayetorokowosi 202108
Labulo 202108
Aba Oloyinka 202108
Bale Ayito 202108
Molete 202108
Agbamo 202108
Egbeda 202108
Oguntaye 202108
Agbede 202108
Gbodogbodo 202108
Oko oba 202108
Agbeleje 202108
Gbokoyi 202108
Olokobo 202108
Ago Ipapo 202108
Gboro 202108
Olope 202108
Ajala 202108
Idi Ayin 202108
Olorunsogo 202108
Akintegbe 202108
Idi Isin 202108
Olowa 202108
Alaje 202108
Igbooopa 202108
Olukosi 202108
Alapola 202108
Igborokodowo 202108
Olukotun 202108
Alatori 202108
Igho Alubo 202108
Opopo Mawo 202108
Alatori Ojo 202108
Ighoopa 202108
Osin Ago 202108
Alokoloja 202108
Ilero 202108
Amudago 202108
Ilero Ago 202108
Arioje 202108
Isale Iwere 202108
Atupo 202108
Jagun Abese 202108

Isemi Ile Iluwa

Location Postcode
Lanlosi 202109
Olole Ile 202109
Mamu Alamala 202109
Onirokomeji 202109
Mogaji 202109
Onitiri 202109
Motaku 202109
Oore 202109
Ogbugudu 202109
Opoopo 202109
Ogunlokeodo 202109
Sangolase 202109
Ojete 202109
Sannagi 202109
Oke Eru 202109
Sekere 202109
Oke Oge 202109
Yakoyo 202109
Okesado 202109
Okuta Epa 202109
Okuta Keyinkeyin 202109
Olaitan Adimu 202109
Ologbin 202109
Ologoji 202109
Langbin 202109
Olokoyo 202109
Aaatan 202109
Babamogba 202109
Igbo Alayin 202109
Aba Saria 202109
Bale Oke Ogun 202109
Igbo Asalu 202109
Abataibo 202109
Budo Alaga 202109
Igbo Baale 202109
Abisapa 202109
Egbeleka 202109
Igbo bale 202109
Agbamabiwon 202109
Ekuku 202109
Igbo Iroko 202109
Agunfon 202109
Eletu 202109
Igbogaa 202109
Ajaji 202109
Esinmu 202109
Ile Ago 202109
Ajipopo 202109
Gbelekale 202109
Ilua 202109
Akinlawon 202109
Gele Gele 202109
Imia 202109
Alafefe 202109
Gelede 202109
Imoba Ile 202109
Alusekere I and II 202109
Idi Ayin 202109
Isanrin 202109
Apaja 202109
Idi Esu 202109
Isemi-Ile 202109
Araromi 202109
Idi Igba 202109
Jofoba 202109
Asinmolowo 202109
Idi Odan 202109
Kangunmalo 202109
Asoore 202109
Idi Ooro 202109
Kogoru 202109
Ayomaya 202109
Ifadamiduro Abiowo 202109

Okeho

Location Postcode
Okeho and Village 202107