Idanre Postal or Zip Codes (Ondo State)

Idanre is a Local Government Area (LGA) in Ondo State, Nigeria. Wards and town within the LGA make use of varying postal or zip codes.

Here are the postcodes for Idanre:

Alade

Location Postcode
Aboekan 340109
Sama 340109
Akindana 340109
Tejugbola 340109
Aponmu-Lona 340109
Aseigbo 340109
Geberiwojo 340109
Ikako 340109
Imolumo-Iloro 340109
Ipinlerere 340109
Ipoba 1 & II 340109
Ipoba-Jomu 340109
Itaidorun 340109
Lafere 340109
Lokuta 340109
Meromi 340109
Oike-Anifor 340109
Owena-Ayetoro 340109

Odoe Idanre

Location Postcode
Okedo -Manare 340108
Omilade-Januyi 340108
Omilifon 1 & 2 340108
Opa-Omiolosun 340108
Owo 340108
Owomofewa 340108
Teniola 340108
Ubi 1 & II 340108
Ugbepo 340108
Arisin I & II 340108
Irowo-Sasere 340108
Odo-Ewu 340108
Arun 340108
Isan Jigbokin 340108
Odo-Orisa 340108
Ago-Joshua 340108
Atosin 340108
Isurin 340108
Ojadale 340108
Ajagbusi 340108
Ayede 340108
Itanarowa-Asoko 340108
Oke-Ala 340108
Ajebamidele 340108
Ayefemi 340108
Itogun-Adaja 340108
Ajegunle-Orunbato 340108
Baale Ojumu 340108
Iwonja 340108
Ajipowo Cims & 340108
Bajare 340108
Jingbe 340108
Akinmoji 340108
Daralode 340108
Labuwa 340108
Ala-Elefosan 340108
Eripose 340108
Lisagba 340108
Ala-Goke 340108
Fayomi 340108
Loagbo 340108
Ala-Omiliyan 340108
Gbalegi 340108
Malan 340108
Aladura 340108
Ido Oshinle 340108
Meth. High School 340108
Anukansugba 340108
Igbolowowa 340108
Obatedo-Bamotula 340108
Apefon 340108
Ijama 340108
Odeja 340108
Arapa 340108
Iramuji-Agbaje 340108
Odeja Orts II 340108
Aribigbola 340108
Ironwon Igbatayo 340108
Odele 340108
Abababubu 340108
Abalaka 340108

Owena

Location Postcode
Apomu 340107
Elebiseghe 340107
Erijo 340107
Esale 340107
Farm Settlement Poun 340107
Jingbe 340107
Jonibola 340107
Ofosu 340107
Oke-Idanre 340107
Omifunfun 340107
Onisere 340107