Ibaji Postal or Zip codes (Kogi State)

Ibaji is one of the twenty-one (21) Local Government Areas (LGAs) in Kogi State, Nigeria, with headquarters is located in the town of Onyedege.

There are several areas located within the LGA that make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcode for Ibaji LGA:

Location Postcode
Aya 271105
Nokwa 271105
Onuabo 271105
Echango 271105
Obale 271105
Onyedega 271105
Echeno 271105
Obele 271105
Orofuanefe 271105
Efe 271105
Odakupu 271105
Ugbugbo 271105
Ejule 271105
Odeke 271105
Ugwata 271105
Ete 271105
Odomomo 271105
Ujeh 271105
Ibaji 271105
Ofanwa 271105
Unale 271105
Ibaoko 271105
Ofronla 271105
Ika 271105
Ogbagwu 271105
Ikenye 271105
Ogwu 271105
Ikola 271105
Ojila 271105
Alogwu 271105
Ikpogwu 271105
Ojueja 271105
Amabo 271105
Ikpoloko 271105
Okapanaji 271105
Ani-Ocha 271105
Inene 271105
Okwuonoko 271105
Aniocha II 271105
Iteti 271105
Olla 271105
Arrugo 271105
Iyano 271105
Oluknodu 271105
Adgwu 271105
Ajankoje 271105
Ajitata 271105
Ajmukoje 271105
Akene 271105
Akinia 271105
Akpalobe 271105
Akpanya 271105
Akpiola 271105
Akura 271105
Alakwa 271105