Gwaram Postal or Zip codes (Jigawa State)

Gwaram is one of the 27 Local Government Areas (LGAs) in Jigawa State, Nigeria. Its headquarters is located in the town of Gwaram.

All the areas located within the LGA make use of the same postal or zip codes.

Here are the postcodes for Gwaram LGA:

Location Postcode
Barebari 721102
Kila 721102
Yayari 721102
Basirka 721102
Kwandako 721102
Z-Tagabas 721102
Chediya 721102
Kwarko 721102
Dingaya 721102
Lafiya 721102
F-Dutse 721102
Maruta 721102
Fagam 721102
N-Nagogo 721102
Gadama 721102
Nahuche 721102
Gagarayaga 721102
Nasarawa 721102
Galambi 721102
Rabadi 721102
Guna’a 721102
Rambazau 721102
Gwaram 721102
Sakuwa 721102
Gwaram Sabuwa 721102
Sara 721102
Gwaram Tsohuwa 721102
Tsangarwa 721102
Jikas 721102
Un Fada 721102
Jingino 721102
Yadda 721102
K-Fulani 721102
Yarfi 721102