Erodo postal or zip code (Lagos State)

Erodo is a ward in Epe Local Government Area (LGA) of Lagos state, Nigeria. All the locations within the ward make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here’s the postcode for areas in Erodo:

Location Postcode
Toliiwuro Eredo 106103
Uyiren 106103
Timeruku 106103
Toguye 106103
Idimu 106103
Mafo 106103
Oke Ipa 106103
Igboiye 106103
Mogo Oluwo 106103
Okenla 106103
Igbonla 106103
Mojoda 106103
Oko Egan 106103
Igboye 106103
Odi Asunsin 106103
Oko Lagbade 106103
Iji 106103
Odo Ajogun 106103
Okotto 106103
Ijoyin 106103
Odo Egiri 106103
Ole Odo 106103
Ikosun 106103
Odo Gbawojo 106103
Ololo 106103
Ilara 106103
Odo Noforija 106103
Orile Ejo 106103
Imagba 106103
Odo Ragunsen 106103
Orita Eri 106103
Imeru 106103
Odogbonle 106103
Orokan 106103
Imokun 106103
Odomola 106103
Orugbo 106103
Ipala 106103
Odoragunshin 106103
Talara Efomi 106103
Gunupa 106103
Iraye Oke 106103
Ogbim 106103
Talara Oke 106103
Ibonwon 106103
Iwajaye 106103
Ogigoyin 106103
Talaso 106103
Ibowon 106103
Kula 106103
Ojodehin 106103
Ideki 106103
Loworoworo 106103
Oke Egan 106103
Aba Alaiye 106103
Agodo Tagelu 106103
Agodo Towolo I & II 106103
Ajegbende 106103
Dagbayan 106103
Egan 106103
Eganringan 106103
Egbe 106103
Emulu 106103
Eredo 106103
Erimope 106103
Ese Ebute 106103