Epe Town postal or zip code (Lagos State)

Epe is a ward and town in Epe Local Government Area (LGA) of Lagos state, Nigeria. All the locations within the ward make use of the same 6-digit postal or zip code.

Here’s the postcode for areas in Epe:

Location Postcode
Oko Abe 106101
Orita 106101
Wolaye 106101
Oko Ira Epe 106101
Orita Emuna 106101
Yeguda 106101
Oko Orisan 106101
Oriyanrin 106101
Okun Abaketa 106101
Orogele 106101
Okun Imosan 106101
Oropo 106101
Okun Lape 106101
Owode Ise 106101
Olorunshogo 106101
Owota 106101
Olorunsogo 106101
Pakiti 106101
Omu 106101
Poka 106101
Onija 106101
Sabi 106101
Onisawasawa 106101
Saga 106101
Orafa 106101
Take 106101
Oke Osho 106101
Oregun 106101
Take Nla 106101
Okegun 106101
Orepete 106101
Temu 106101
Okepa 106101
Oriba 106101
Tiye 106101
Okera Igbodu 106101
Origele 106101
Ubuja 106101
Imamusa 106101
Jagun 106101
Noforija 106101
Imeba 106101
Kula 106101
Obada 106101
Imedu 106101
Ladaba 106101
Odo Egiri 106101
Imeki 106101
Ladega 106101
Odo Mola 106101
Imeki Ebutte 106101
Lamija 106101
Offin 106101
Imeki Oke 106101
Luboye 106101
Ofin 106101
Imobido 106101
Mafogunde Kekere 106101
Ogbun 106101
Imogo 106101
Mafogunde Nla 106101
Oguntedo 106101
Ipesu 106101
Mausa Oke 106101
Ojota 106101
Iraiye Oke 106101
Mayunre 106101
Ojota Epe 106101
Ikeran 106101
Isan 106101
Mejono 106101
Oju Olobun 106101
Ilamija 106101
Ise 106101
Mekke 106101
Oju Olokun 106101
Ilege 106101
Ita Oke 106101
Moro 106101
Ilogbo Igbogun 106101
Ita Oko Ilana 106101
Moyopa 106101
Ilogun 106101
Ito Omu 106101
Mudana 106101
Ilumofin 106101
Ito Osun 106101
Murtala Botanical Garden 106101
Abule Fowoseye 106101
Asipo Epe 106101
Eyin Osa 106101
Abule Ligali 106101
Ayesan 106101
Fowosodi 106101
Abule Pamo 106101
Bodun 106101
Iba Onigbado 106101
Abule Soko 106101
Bolorunpelu 106101
Ibon 106101
Afero 106101
Boluduro 106101
Idaso 106101
Agidi 106101
Ebute Agbejoye 106101
Idi Afon 106101
Agogoigi Ise 106101
Ebute Asagun 106101
Idi Orogbo 106101
Ajaganbari 106101
Ebute Imosan 106101
Idomu 106101
Abapawa 106101
Ajebandele 106101
Ebute Kosu 106101
Igbo Apawa 106101
Abejoye 106101
Akata 106101
Ehin Osa 106101
Ijayo 106101
Abomit 106101
Akodo Ire 106101
Emina Pry School 106101
Abomiti 106101
Akodo Ise 106101
Enuito 106101
Aboriji 106101
Alapako 106101
Epe 106101
Abosioto 106101
Apala 106101
Erepoto 106101
Abule Alabi 106101
Araga 106101
Erese 106101
Abule Alagbon 106101
Araromi 106101
Ereshe 106101
Aba Apapa 106101
Aba Ilaje 106101
Aba Isoko 106101
Aba Onigbagbo 106101
Aba Onikian 106101
Aba Oyinbo 106101
Aba Titun 106101
Abaketa 106101